Ανακατασκευή μονοπατιών πεζοπορίας

Η υποστήριξη της “ανακατασκευής μονοπατιών πεζοπορίας” στην Ικαρία δεν είναι μόνο ένα έργο πολύ κοντά στην καρδιά μας, αλλά είναι επίσης ένα έργο που παρακολουθούμε σε συνεχή βάση.

Υποστήριξη για την «ανακατασκευή μονοπατιών πεζοπορίας» από 2017 – 2021: Δωρεά ποσού για αγορά σανίδων και χρωμάτων για να γίνουν οι πινακίδες πεζοπορίας στους ακόλουθους συλλόγους: Σύλλογος πεζοπορίας «OPSIkarias», Σύλλογοι Φάρου, Αρέθουσας και Φύτεμα, καθώς και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κηρύκου «Ιωάννης Μελάς» .

Συνολική δωρεά: 1.750 ευρώ
Υποστηρικτές: Οι συμμετέχοντες στις «Ικαριώτικες ημέρες 2016, 2018 και 2019»

hiking-in-ikaria

Το έργο

Όταν φτάσετε στην Ικαρία – με πλοίο ή με αεροπλάνο – γνωρίζετε ότι η Ικαρία είναι μάλλον  μόνο ένας μεγάλος βράχος. Ωστόσο, το νησί δεν είναι κυρίως γνωστό ως παράδεισος πεζοπορίας, αλλά για τα καλοκαιρινά πανηγύρια, τις παραλίες και το καλό φαγητό του.   Αλλά αν ποτέ κάποιος κάνει μια βόλτα, μπορεί να παρατηρήσει διάφορες κόκκινες και λευκές κουκίδες, καθώς και κόκκινες ταμπέλες, που υποδεικνύουν την κατεύθυνση για διαφορετικούς προορισμούς.   Αυτά είναι τα σημεία που σηματοδοτούν τα μονοπάτια πεζοπορίας στην Ικαρία, που εκτείνονται από την ανατολική πλευρά (Δράκανο) μέχρι τη Δυτική (Κάβος Πάπας). Συνολικά το δίκτυο πεζοπορίας στην Ικαρία καλύπτει αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Σε αντίθεση με τη γενική γνώμη, το έργο αυτό δεν ξεκινά από την κυβέρνηση ή την τοπική διοίκηση και, ως εκ τούτου,  δεν χρηματοδοτείται με δημόσιο χρήμα, αλλά βασίζεται στις προσπάθειες των χωριών, των τοπικών ενώσεων, των εθελοντών και των μεμονωμένων πεζοπόρων, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρούν την κουλτούρα του περπατήματος στο νησί τους και να αναζωογονούν τα παλιά και εγκαταλειμμένα μονοπάτια. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διατήρηση και επέκταση του δικτύου των μονοπατιών πεζοπορίας. Αυτό γίνεται με βάση την ιστορική παράδοση στην Ικαρία κατά την οποία το περπάτημα ήταν το μόνο μέσο μετακίνησης στο νησί.   Σήμερα, η πεζοπορία προσφέρει επίσης μια ευκαιρία για να επεκταθεί η εποχή των διακοπών στην Ικαρία, καθώς όλο και περισσότερες πεζοπορικές διακοπές οργανώνονται, προσφέροντας επίσης ευκαιρίες απασχόλησης στους ντόπιους και ιδιαίτερα τους νεότερους.

Όταν πληροφορηθήκαμε για τις διάφορες ενώσεις, που δούλευαν για χρόνια στα μονοπάτια πεζοπορίας, μάθαμε ότι υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός εθελοντών, οι οποίοι εργάζονται με πολύ λίγα οικονομικά μέσα.   Έτσι, η συντήρηση και η επέκταση των μονοπατιών προχωρούσε πολύ αργά.

Καθώς ο Σύλλογος “Φίλοι της Ικαρίας” στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού, της περιβαλλοντικής προστασίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας, αποφασίσαμε να προσφέρουμε οικονομική στήριξη σε ορισμένες από τις ενώσεις. Αυτές ήταν: ο Σύλλογος πεζοπορίας “OPSIkarias” και οι Σύλλογοι Φάρος, Θέρμα, Αρέθουσα και Φύτεμα.  Δωρίσαμε 250 ευρώ σε κάθε Ένωση. Με τα χρήματα αυτά έγιναν οι ταμπέλες και τα σημάδια στην περιοχή μεταξύ Φάρου και Kαταφύγι (που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο του Φάρου), Θέρμα και Νεάλια (Πολιτιστικός Σύλλογος «Ιωάννης Μελάς» σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Θέρμων), Αρέθουσα προς Δρούτσουλα (Σύλλογος Αρεθούσας) και στην περιοχή γύρω από το Φύτεμα (Σύλλογος Φύτεμα).

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μπορεί να παρατηρηθεί ότι η “πεζοπορία στην Ικαρία” δεν γίνεται μόνο όλο και πιο δημοφιλής, αλλά ότι επίσης ένας υψηλότερος αριθμός πεζοπόρων έρχεται στην Ικαρία έξω από τη θερινή περίοδο αιχμής του Αυγούστου. Φαίνεται ότι οι προσπάθειες των διαφόρων ενώσεων να σηματοδοτούν τα μονοπάτια επιτυγχάνουν κάποια θετικά αποτελέσματα.

Σημειωτέον ότι δεν υποστηρίζουμε μόνο την “ανακατασκευή των μονοπατιών” οικονομικά.     Από το 2018 οι «Φίλοι της Ικαρίας» οργανώνουν επίσης «εθελοντικές πεζοπορικές διακοπές» στο νησί για να βοηθήσουν το έργο των διαφόρων ενώσεων.   Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία. Διαβάστε περισσότερα για αυτό, στην “εθελοντική πεζοπορία διακοπών”.

Hiking

Ανακατασκευή μονοπατιών πεζοπορίας

Η υποστήριξη της “ανακατασκευής μονοπατιών πεζοπορίας” στην Ικαρία δεν είναι μόνο ένα έργο πολύ κοντά στην καρδιά μας, αλλά είναι επίσης ένα έργο που παρακολουθούμε σε συνεχή βάση.

Υποστήριξη για την «ανακατασκευή μονοπατιών πεζοπορίας» από 2017 – 2021: Δωρεά ποσού για αγορά σανίδων και χρωμάτων για να γίνουν οι πινακίδες πεζοπορίας στους ακόλουθους συλλόγους: Σύλλογος πεζοπορίας «OPSIkarias», Σύλλογοι Φάρου, Αρέθουσας και Φύτεμα, καθώς και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κηρύκου «Ιωάννης Μελάς» .

Συνολική δωρεά: 1.750 ευρώ
Υποστηρικτές: Οι συμμετέχοντες στις «Ικαριώτικες ημέρες 2016, 2018 και 2019»

hiking-in-ikaria

Το έργο

Όταν φτάσετε στην Ικαρία – με πλοίο ή με αεροπλάνο – γνωρίζετε ότι η Ικαρία είναι μάλλον  μόνο ένας μεγάλος βράχος. Ωστόσο, το νησί δεν είναι κυρίως γνωστό ως παράδεισος πεζοπορίας, αλλά για τα καλοκαιρινά πανηγύρια, τις παραλίες και το καλό φαγητό του.   Αλλά αν ποτέ κάποιος κάνει μια βόλτα, μπορεί να παρατηρήσει διάφορες κόκκινες και λευκές κουκίδες, καθώς και κόκκινες ταμπέλες, που υποδεικνύουν την κατεύθυνση για διαφορετικούς προορισμούς.   Αυτά είναι τα σημεία που σηματοδοτούν τα μονοπάτια πεζοπορίας στην Ικαρία, που εκτείνονται από την ανατολική πλευρά (Δράκανο) μέχρι τη Δυτική (Κάβος Πάπας). Συνολικά το δίκτυο πεζοπορίας στην Ικαρία καλύπτει αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Σε αντίθεση με τη γενική γνώμη, το έργο αυτό δεν ξεκινά από την κυβέρνηση ή την τοπική διοίκηση και, ως εκ τούτου,  δεν χρηματοδοτείται με δημόσιο χρήμα, αλλά βασίζεται στις προσπάθειες των χωριών, των τοπικών ενώσεων, των εθελοντών και των μεμονωμένων πεζοπόρων, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρούν την κουλτούρα του περπατήματος στο νησί τους και να αναζωογονούν τα παλιά και εγκαταλειμμένα μονοπάτια. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διατήρηση και επέκταση του δικτύου των μονοπατιών πεζοπορίας. Αυτό γίνεται με βάση την ιστορική παράδοση στην Ικαρία κατά την οποία το περπάτημα ήταν το μόνο μέσο μετακίνησης στο νησί.   Σήμερα, η πεζοπορία προσφέρει επίσης μια ευκαιρία για να επεκταθεί η εποχή των διακοπών στην Ικαρία, καθώς όλο και περισσότερες πεζοπορικές διακοπές οργανώνονται, προσφέροντας επίσης ευκαιρίες απασχόλησης στους ντόπιους και ιδιαίτερα τους νεότερους.

Όταν πληροφορηθήκαμε για τις διάφορες ενώσεις, που δούλευαν για χρόνια στα μονοπάτια πεζοπορίας, μάθαμε ότι υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός εθελοντών, οι οποίοι εργάζονται με πολύ λίγα οικονομικά μέσα.   Έτσι, η συντήρηση και η επέκταση των μονοπατιών προχωρούσε πολύ αργά.

Καθώς ο Σύλλογος “Φίλοι της Ικαρίας” στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού, της περιβαλλοντικής προστασίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας, αποφασίσαμε να προσφέρουμε οικονομική στήριξη σε ορισμένες από τις ενώσεις. Αυτές ήταν: ο Σύλλογος πεζοπορίας “OPSIkarias” και οι Σύλλογοι Φάρος, Θέρμα, Αρέθουσα και Φύτεμα.  Δωρίσαμε 250 ευρώ σε κάθε Ένωση. Με τα χρήματα αυτά έγιναν οι ταμπέλες και τα σημάδια στην περιοχή μεταξύ Φάρου και Kαταφύγι (που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο του Φάρου), Θέρμα και Νεάλια (Πολιτιστικός Σύλλογος «Ιωάννης Μελάς» σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Θέρμων), Αρέθουσα προς Δρούτσουλα (Σύλλογος Αρεθούσας) και στην περιοχή γύρω από το Φύτεμα (Σύλλογος Φύτεμα).

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μπορεί να παρατηρηθεί ότι η “πεζοπορία στην Ικαρία” δεν γίνεται μόνο όλο και πιο δημοφιλής, αλλά ότι επίσης ένας υψηλότερος αριθμός πεζοπόρων έρχεται στην Ικαρία έξω από τη θερινή περίοδο αιχμής του Αυγούστου. Φαίνεται ότι οι προσπάθειες των διαφόρων ενώσεων να σηματοδοτούν τα μονοπάτια επιτυγχάνουν κάποια θετικά αποτελέσματα.

Σημειωτέον ότι δεν υποστηρίζουμε μόνο την “ανακατασκευή των μονοπατιών” οικονομικά.     Από το 2018 οι «Φίλοι της Ικαρίας» οργανώνουν επίσης «εθελοντικές πεζοπορικές διακοπές» στο νησί για να βοηθήσουν το έργο των διαφόρων ενώσεων.   Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία. Διαβάστε περισσότερα για αυτό, στην “εθελοντική πεζοπορία διακοπών”.

Hiking