Υποστήριξη τουΝαυτικού Ομίλου Ικαρίας

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είχαμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στην Ικαρία ξεκινώντας μια νέα συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ικαρίας (ΝΟΙ).

Ναυτικός Ομιλος Ικαρίας

Ο Ναυτικός Όμιλος Ικαρίας, που βρίσκεται στη Μαρίνα Αγίου Κήρυκου, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2016 με στόχο να προσφέρει μαθήματα ιστιοπλοΐας σε όλους τους Ικαριώτες, προκειμένου να τους επανασυνδέσει όχι μόνο με την πολιτιστική τους κληρονομιά ως θαλασσοπόρους αλλά και γενικά με τη θάλασσα και τη θαλάσσια ζωή. Από τότε ο ΝΟΙ έχει αναπτύξει πολλαπλές δραστηριότητες οργανώνοντας μαθήματα και αγώνες ιστιοπλοΐας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δραστηριότητες για παιδιά, π.χ. με τη διοργάνωση μαθημάτων κολύμβησης. Το 2020 ενίσχυσαν τις προσπάθειές τους και ξεκίνησαν μαθήματα ιστιοπλοΐας για τους νέους. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται καλό εξοπλισμό (σκάφη, γιλέκα κολύμβησης κ.λπ.) για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στη θάλασσα.

Αποφασίσαμε να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους, καθώς στόχος τους είναι σύμφωνος με τους στόχους του συλλόγου μας, να στηρίξουμε δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δωρίσαμε 508 ευρώ για να αγοράσουμε 2 πανιά και τον αντίστοιχο εξοπλισμό των σκαφών για τους νέους. 208 ευρώ προέρχονται από το λογαριασμό μας και 300 ευρώ προσφέρθηκαν ως ειδική δωρεά για αυτό το έργο.

Ευχόμαστε καλή τύχη στο ΝΟΙ με τις δραστηριότητές τους και ανυπομονούμε να δούμε πολλούς νέους καπετάνιους να πλέουν με ασφάλεια και ευχαρίστηση στις ακτές της Ικαρίας.

Υποστήριξη τουΝαυτικού Ομίλου Ικαρίας

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είχαμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στην Ικαρία ξεκινώντας μια νέα συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ικαρίας (ΝΟΙ).

Ναυτικός Ομιλος Ικαρίας

Ο Ναυτικός Όμιλος Ικαρίας, που βρίσκεται στη Μαρίνα Αγίου Κήρυκου, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2016 με στόχο να προσφέρει μαθήματα ιστιοπλοΐας σε όλους τους Ικαριώτες, προκειμένου να τους επανασυνδέσει όχι μόνο με την πολιτιστική τους κληρονομιά ως θαλασσοπόρους αλλά και γενικά με τη θάλασσα και τη θαλάσσια ζωή. Από τότε ο ΝΟΙ έχει αναπτύξει πολλαπλές δραστηριότητες οργανώνοντας μαθήματα και αγώνες ιστιοπλοΐας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δραστηριότητες για παιδιά, π.χ. με τη διοργάνωση μαθημάτων κολύμβησης. Το 2020 ενίσχυσαν τις προσπάθειές τους και ξεκίνησαν μαθήματα ιστιοπλοΐας για τους νέους. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται καλό εξοπλισμό (σκάφη, γιλέκα κολύμβησης κ.λπ.) για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στη θάλασσα.

Αποφασίσαμε να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους, καθώς στόχος τους είναι σύμφωνος με τους στόχους του συλλόγου μας, να στηρίξουμε δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δωρίσαμε 508 ευρώ για να αγοράσουμε 2 πανιά και τον αντίστοιχο εξοπλισμό των σκαφών για τους νέους. 208 ευρώ προέρχονται από το λογαριασμό μας και 300 ευρώ προσφέρθηκαν ως ειδική δωρεά για αυτό το έργο.

Ευχόμαστε καλή τύχη στο ΝΟΙ με τις δραστηριότητές τους και ανυπομονούμε να δούμε πολλούς νέους καπετάνιους να πλέουν με ασφάλεια και ευχαρίστηση στις ακτές της Ικαρίας.


Widget not in any sidebars

Κάνε εγγραφή!

για να μαθαίνεις τα πάντα για τις δράσεις.