Έργο: Κοινωνική φροντίδα, εκπαίδευση και αθλητισμός

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ικαρία έχει δοκιμαστεί σκληρά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ως αποτέλεσμα, πολλές δραστηριότητες – ζωτικής σημασίας για την κοινωνική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του αθλητισμού – υποχρηματοδοτήθηκαν και δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν ανάλογα.

Συνολική δωρεά: 5,844 EUR

Project: Κοινωνική φροντίδα, εκπαίδευση και αθλητισμός

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ικαρία έχει δοκιμαστεί σκληρά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ως αποτέλεσμα, πολλές δραστηριότητες – ζωτικής σημασίας για την κοινωνική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του αθλητισμού – υποχρηματοδοτήθηκαν και δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν ανάλογα.

Μέσω επαφών με διάφορους συλλόγους στην Ικαρία μπορέσαμε να εντοπίσουμε ορισμένα έργα, τα οποία ήταν σε επείγουσα οικονομική ανάγκη και ήμασταν ευτυχείς να τα υποστηρίξουμε.

Συνολική δωρεά: 5,844 EUR

Μέσω επαφών με διάφορους συλλόγους στην Ικαρία μπορέσαμε να εντοπίσουμε ορισμένα έργα, τα οποία ήταν σε επείγουσα οικονομική ανάγκη και ήμασταν ευτυχείς να τα υποστηρίξουμε. Αναλυτικά:

Στήριξη των σχολείων στην Ικαρία – συνολική δωρεά: 3,997 EUR

2017

 • Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Άγιο Κήρυκο: πακέτο για την αρχή του σχολικού έτους (μολύβια, σημειωματάρια, γόμες κ. λπ.) για 40 μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με οικονομικές ανάγκες
  Συνολική δωρεά: 1,997 EUR
  Υποστηρικτές: Πολιτιστικός Σύλλογος «Ιωάννης Μελάς», Άγιος Κήρυκος. Σύλλογος γονέων

2018

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Χριστού Ρaχών: Αγορά βενζίνης για να εξασφαλιστεί η θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο.
  Δημοτικό Σχολείο Άγιος Πολύκαρπος: Αγορά πετρελαίου για να εξασφαλιστεί η θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο.
  Συνολική δωρεά: 400 EUR
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Εύδηλο: αγορά βιβλίων για εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης
  Συνολική δωρεά: 400 EUR
 • Σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Εύδηλος: αγορά παιχνιδιών και προβολέα βίντεο
  Συνολική δωρεά: 400 EUR

Υποστήριξη στην Αθλητική Ένωση Μεσαριά – συνολική δωρεά: 400 EUR

 • 20 μπάλες ποδοσφαίρου
 • Μπλουζάκια για τα παιδιά της χρονιάς 2018-2019

Υποστήριξη για οικογένειες σε δυσχερή οικονομική κατάσταση – συνολική δωρεά: 1,447 EUR

 • Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας έγιναν πολύ σημαντικά. Οι «Φίλοι της Ικαρίας» έδρασαν σε διάφορες κοινές δραστηριότητες μαζί με τις τοπικές ενώσεις για την υποστήριξη των οικογενειών με οικονομικές ανάγκες.
  Συνολική δωρεά: 2017 – 1,247 EUR, 2018 – Συνολική δωρεά: 200 EUR

Δίδαγμα

Μικρές δωρεές σε μικρά έργα μπορούν να κάνουν τη διαφορά…

Μέσω επαφών με διάφορους συλλόγους στην Ικαρία μπορέσαμε να εντοπίσουμε ορισμένα έργα, τα οποία ήταν σε επείγουσα οικονομική ανάγκη και ήμασταν ευτυχείς να τα υποστηρίξουμε. Αναλυτικά:

Στήριξη των σχολείων στην Ικαρία – συνολική δωρεά: 3,997 EUR

2017

 • Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Άγιο Κήρυκο: πακέτο για την αρχή του σχολικού έτους (μολύβια, σημειωματάρια, γόμες κ. λπ.) για 40 μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με οικονομικές ανάγκες
  Συνολική δωρεά: 1,997 EUR
  Υποστηρικτές: Πολιτιστικός Σύλλογος «Ιωάννης Μελάς», Άγιος Κήρυκος. Σύλλογος γονέων

2018

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Χριστού Ρaχών: Αγορά βενζίνης για να εξασφαλιστεί η θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο.
  Δημοτικό Σχολείο Άγιος Πολύκαρπος: Αγορά πετρελαίου για να εξασφαλιστεί η θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο.
  Συνολική δωρεά: 400 EUR
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Εύδηλο: αγορά βιβλίων για εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης
  Συνολική δωρεά: 400 EUR
 • Σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Εύδηλος: αγορά παιχνιδιών και προβολέα βίντεο
  Συνολική δωρεά: 400 EUR

Υποστήριξη στην Αθλητική Ένωση Μεσαριά – συνολική δωρεά: 400 EUR

 • 20 μπάλες ποδοσφαίρου
 • Μπλουζάκια για τα παιδιά της χρονιάς 2018-2019

Υποστήριξη για οικογένειες σε δυσχερή οικονομική κατάσταση – συνολική δωρεά: 1,447 EUR

 • Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας έγιναν πολύ σημαντικά. Οι «Φίλοι της Ικαρίας» έδρασαν σε διάφορες κοινές δραστηριότητες μαζί με τις τοπικές ενώσεις για την υποστήριξη των οικογενειών με οικονομικές ανάγκες.
  Συνολική δωρεά: 2017 – 1,247 EUR, 2018 – Συνολική δωρεά: 200 EUR

Δίδαγμα

Μικρές δωρεές σε μικρά έργα μπορούν να κάνουν τη διαφορά…